Baltic Rescue Team – I Walne Zebranie Zarządu

Zarząd obraduje po raz pierwszy

Dnia 6.01.2021 w Horyńcu Zdroju odbyło się pierwsze Walne Zebranie Zarządu. Głównymi tematami poruszanymi na zebraniu, były uchwały dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia od strony prawnej. Razem zostało podjętych 11 uchwał, z czego najważniejszymi są:

Uchwała dotycząca przyjęcia wysokości składek członkowskich
Uchwała o przeciwdziałaniu Prania Brudnych Pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Baltic Rescue Team.
Uchwała o oficjalnym logo i księdze znaków Baltic Rescue Team.

Podjęta uchwała, mówiąca o przyjęciu wysokości składek członkowskich, została jednogłośnie przyjęta podczas głosowania przez prezesów Zarządu. Ostateczne ustalenia przedstawiają się w następujący sposób:

Składki członkowskie dla Członków zwyczajnych zostały ustalone:

1000,00 złotych rocznie
100,00 złotych miesięcznie.

Powyższe składki, należy wpłacać na konto bankowe Baltic Rescue Team do dnia ostatniego bieżącego miesiąca w przypadku składki miesięcznej, oraz do ostatniego dnia stycznia, każdego bieżącego roku w przypadku składki rocznej. Pozostałe składki jakie zostały ustalone:
Składki członkowskie dla Członków wspierających:

Dla osób fizycznych:

150,00 złotych rocznie
20,00 złotych miesięcznie

Dla przedsiębiorców: 

250,00 złotych rocznie

Dla osób prawnych:
500,00 złotych rocznie

Ważne informację od Zarządu

W przypadku przyjęcia nowych członków, zobowiązani są oni do uregulowania składki członkowskiej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia.

Reasumując, Walne Zebranie Zarządu przebiegł bez żadnych niejasności oraz sytuacji poddawanych dyskusji. Nie pozostały żadne wolne wnioski wymagające dyskusji. Zarówno Prezes, jak i Wiceprezes Zarządu, jednogłośnie zadecydowali o podjęciu powyższych uchwał oraz wprowadzeniu ich w życie z dniem podjęcia decyzji.

„Utonięcie jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku na świecie, Baltic Rescue Team wychodzi temu naprzeciw!Jako Nowa Fala Ratownictwa, chcemy stawić czoło problemowi, biorąc sobie za cel promocję, edukację i pracę zapewniającą bezpieczeństwo nad wodą. Nasze stowarzyszenie to przede wszystkim pasjonaci ratownictwa i ludzie dobrej woli. Jeżeli chcesz zmieniać świat na lepsze razem z nami – zapraszamy Cię abyś do nas dołączył! Baltic Rescue Team to organizacja, która w swoich działaniach chce, umożliwić młodym ludziom połączenie pasji ratownictwa i podróżowania. Jeżeli Cię to ciekawi, zapraszamy, abyś nas śledził i popłynął na tej samej fali co my!”

Sprawdź więcej na Facebook

[bdp_ticker theme_color=”#b71d1d” font_color=”#0a0000″ font_style=”bold” speed=”6000″]