II Walne Zgromadzenie Baltic Rescue Team

Dnia 13 czerwca 2021 odbyło się drugie Walne Zgromadzenie wszystkich członków Baltic Rescue Team. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, zarząd drogą uchwały przyjął kolejne osoby do grona stowarzyszenia i mogli oni w pełni uczestniczyć w posiedzenie całej ekipy. Na Zgromadzeniu priorytetem było przedstawienie dotychczasowych działań Baltic Rescue oraz ewentualne plany krótko i długoterminowe.

W następującej kolejności głos zawarli Robert Staroń w ramach podsumowań finansowych oraz przyszłości działań międzynarodowych, przewodniczący komisji rewizyjnej Kamil Korzec w ramach promocji, organizacji zarządzania i komunikacji w stowarzyszeniu, Prezes Baltic Rescue Team Mieszko Szymeczko na temat szkoleń oraz Adrian Wrona na temat dalszej lokalnej współpracy z podmiotami ratownictwa wodnego.

Nasi ratownicy wodni otrzymali także plastikowe karty członkowskie oraz legitymację z Baltic Rescue. Tutaj warto dodać, iż jako stowarzyszenie zrzeszające wszystkich chętnych ratowników wodnych wyszliśmy na przeciw historii każdego z nich. Mianowicie, Baltic Rescue Team nie ogranicza, a wręcz przeciwnie zachęca do działań we wszelkich podmiotach ratownictwa wodnego. Macierzystych jak i tych nowych, które staną na drodze naszym ratownikom. Baltic Rescue chce łączyć całą scenę ratownictwa wodnego i rozwijać polską myśl ratownicza w kierunku najwyższego profesjonalizmu. To uzyskamy jedynie poprzez współpracę oraz brak podziałów. Dlatego nasi ratownicy i ich podmioty mogą śmiało uzupełniać historię wstecz w dokumencie wydanym przez Blatic Rescue Team.

Zarząd Baltic Rescue Team pragnie podziękować wszystkim tym, którzy zjechali się do Zagłębia Dąbrowskiego na wspólne manewry oraz zaszczycili nas swoją obecnośćią na II Walnym Zgromadzeniu. Kolejne już po sezonie wakacyjnym 2021. Baltic Rescue Team jeszcze raz chcę życzyć wszystkim czytelnikom spokojnych i bezpiecznych wakacji.