Ku pamięci Powstańcom Warszawskim

Nigdy więcej wojny, cześć i chwała bohaterom. 

Stowarzyszenie Ratowników Wodnych Baltic Rescue Team pragnie upamiętnić bohaterską postawę i złożyć hołd wszystkim tym, którzy zginęli za wolność naszego kraju.
Nasza Organizacja zawsze będzie stała murem za wartościami, takimi jak wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętając, że zło należy dobrem zwyciężać.


 

The Association of Water Rescuers Baltic Rescue Team wishes to commemorate the heroic attitude and pay tribute to all those who died for the freedom of our country.
Our organization will always support the values such as freedom and independence of the Republic of Poland.

Remembering that evil must be overcome with good.

 


 

El Equipo de Rescate del Báltico de la Asociación de Rescatistas Acuáticos desea conmemorar la actitud heroica y rendir homenaje a todos los que murieron por la libertad de nuestro país.
Nuestra organización siempre apoyará los valores como la libertad y la independencia de la República de Polonia.

Recordando que el mal debe ser vencido con el bien.

 


 

Асоциацията на водните спасители Baltic Rescue Team желае да отбележи героичното отношение и да отдаде почит на всички загинали за свободата на нашата страна.
Нашата организация винаги ще подкрепя ценностите като свободата и независимостта на Република Полша.

Не забравяйте, че злото трябва да бъде преодоляно с добро.