Ambasadorzy Baltic Rescue

Przywileje członka ambasadora

 • Funkcja reprezentatywna Baltic Rescue Team
 • Zniżki u naszych partnerów
 • Uniform Ambasador BRT (koszulka Polo)
 • Zwolnienie z rocznej składki Baltic Rescue Team
 • Użyteczność sprzętu szkoleniowego na autoryzowane akcje edukacyjne, charytatywne, odpłatne pod bandera Baltic Rescue Team.

Obowiązki członka ambasadora

 • Organizacja minimum dwóch akcji charytatywnych/edukacyjnych/ na terenie miasta/województwa wyznaczonego w ciągu jednego roku kalendarzowego.
 • Uczestnictwo w co najmniej 80% wydarzeń / zebraniach i zgromadzeniach organizowanych przez Baltic Rescue Team
 • Raport Miesięczny Ambasadora.
 • Raport Roczny Ambasadora BRT (do dnia 20 grudnia każdego bieżącego roku) - podsumowanie pracy.
 • Rekrutacja potencjalnych członków Baltic Rescue Team
 • Stworzenie i rozwijanie własnej regionalnej struktury organizacyjnej.

Robert Staroń

Koordynator programu Ambasador BRT

797 199 094r.staron@balticrescue.pl

dołącz do nas jako ambasador