Szkolenie przedsezonowe ratowników – Dąbrowa Górnicza 2021

Wielki ratowniczy weekend dzięki gościnności organizatorów szkolenia WOPR Dąbrowa Górnicza. Baltic Rescue Team miało przyjemność współorganizować oraz uczestniczyć w szkoleniu przygotowawczym. Grupą dosalającą byli ratownicy wodni z kąpieliska Pogoria III w Dąbrowie Górniczej. W ramach współpracy organizatora dołączyła do nas Grupa Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowa Górnicza – Śródmieście. Celem szkolenia było maksymalne przygotowanie wszystkich ratowników wodnych desygnowanych do zabezpieczenia kąpieliska w sezonie letnim 2021.

Akcja ratunkowa

Bez wątpienia dzień pierwszy przewidywał wyizolowane jednostki treningowe ratownictwa wodnego, pierwszej pomoc/AED oraz elementy KPP. Organizator zapewnił, także obszerny i bardzo ciekawy wykład na temat hipotermii Pana dr hab. n. med. Tomasza Darocha (Klinika Kardioanestezjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), który wprowadził nas szczegółowo w wyżej wymieniony temat. Ćwiczeniami wodnymi zajęło się Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Baltic Rescue Team. Następnie stroną medyczną operowali medycy z OSP Dąbrowa Górnicza.

ratownik osp

Dzień drugi szkolenia – realne sytuacje

Wykonano trzy symulacje z wykorzystaniem wszelkich sił i środków, którymi dysponuje WOPR Dąbrowa Górnicza. Średni czas reakcji od podjęcia poszkodowanego w wodzie do transportu medycznego i opuszczeniu terenu Pogorii III wyniósł 10 – 11 minut. Gościliśmy także doświadczonego ratownika medycznego Pana Stanisława Stachowiaka, który w sposób innowacyjny wprowadził temat RKO ze szczególnym naciskiem na GASPING do otwartej dyskusji i interakcji z ratownikami wodnymi.

ratownicy wodni

Wykonane ćwiczenia (dzień pierwszy i drugi):

  • Podstawowy algorytm BLS – jeden ratownik;
  • Algorytm BLS w postępowaniu z osobą wyciągniętą z wody;
  • Stały algorytm BLS przy zespole 3 – osobowym ratowników wodnych.
    (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji)
  • Symulowana akcja ratunkowa z boją SP (indywidualnie);
  • Akcja zespołowa, ratunkowa z użyciem liny asekuracyjnej (zespoły 3-osobowe);
  • Akcja poszukiwawcza przy użyciu techniki „łańcuszkowej” penetracji dna kąpieliska.

Akcje symulowane

Wykonane akcje symulacyjne:
Akcja ratunkowa — wywrócenie rowerka wodnego w odległości 300 metrów od linii brzegowej, dwie osoby poszkodowane. Stan: Jedna osoba przytomna w stanie wycieńczenia organizmu z przyspieszonym oddechem oraz podejrzeniem zalania dróg oddechowych.Druga osoba w stanie NZK — podjęta reanimacja od razu na łodzi ratunkowej następnie na pomoście, gdzie poszkodowany został przejęty przez symulowany zespół PRM.
Liczba uczestniczących ratowników wodnych: 24- WOPR Dąbrowa, 4 – Baltic Rescue Team

Życie napisało prawdziwy scenariusz

Co więcej, podczas wykonywania działań symulowanych, życie napisało kolejny scenariusz. Koordynator Adrian Wrona wydał kod czerwony na radiu. Przerwano, gdyż zespół OSP Grupa Medyczna został wezwany do realnej akcji ratunkowej. Mężczyzna lat 42, który aktywnie wypoczywał na kąpielisku Pogoria III, zasłabł i stracił przytomność. Po niewątpliwie sprawnej interwencji ratowników odzyskał przytomność. Ze stanem prawdopodobnego odwodnienia oraz przegrzania organizmu został przetransportowany do bazy WOPR Dąbrowa Górnicza. Obserwacja przytomności oraz monitoring podstawowych parametrów życiowych trwało około 45 minut. Poszkodowany nie wykazał objawów bycia odurzonym lub w stanie po spożyciu alkoholu. Następnie po odpoczynku poszkodowany zrezygnował na własną wolę z wezwania zespołu PRM oraz podpisał niezbędną dokumentację.

Bez WOPR nie byłoby szkolenia

Podsumowując, ćwiczenia zakończyły się wspólnymi podziękowaniami i pamiątkowymi dokumentami z wyżej opisanego wydarzenia. Zarząd Baltic Rescue Team oraz kadra szkoleniowa chciałaby podziękować członkom stowarzyszenia Weronika Matuszny, Julia Krzynówek, Dawid Borowski oraz Krzysztof Jung za wsparcie organizacji, oraz czynny udział w szkoleniu pod względem ratowniczym, ale także logistycznym.

Jako stowarzyszenie ratowników wodnych, Baltic Rescue Team pragnie serdecznie podziękować organizatorom szkolenia, Panu Prezesowi Andrzejowi Latosikowi, Koordynatorowi ratowników wodnych Panu Adrian Wrona oraz całej społeczności WOPR Dąbrowa Górnicza za zaproszenie do wspólnych ćwiczeń. Wierzymy, że ze wspólną pasją, wymiana doświadczeń oraz dążenie do profesjonalizmu pozwolą, aby takie wydarzenia były standaryzacją działań przedsezonowych. Wszystko po to, aby wszelkie organizacje i każdy ratownik wodny, oraz służby współpracujące mogły w maksymalny sposób zabezpieczać wyznaczone obszary wodne.

Wsparli nasze szkolenie inni!

Kolejne wyrazy uznania i podziękowania dla Grupa Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowa Górnicza – Śródmieście oraz Fundacja Straż Ochrony Zwierząt za wspaniałą współpracę. W szczególności dla uczniów klas mundurowych, policyjnych, medycznych z III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej za przybycie i uczestnictwo, oraz baczne obserwowanie działań ratowniczych. Dzięki Wam, droga młodzieży, my starsi stażem dostajemy jasny sygnał, że nasza praca zostanie kiedyś powielona. Następne pokolenia mieszkańców Dąbrowy Górniczej będą mogły spokojnie i bezpiecznie odpoczywać na kąpielisku Pogoria III. Nie zapominając oczywiście o osobach zza obiektywów! Karolina Wykręt, Daniel Maruszak, Bartosz Konieczko którzy zrobili kawał dobrej roboty w postaci zdjęć. Większa foto relacja nadchodzi. Dziękujemy!

Szkolenie odbyło się zgodnie z zachowaniem wszelkich standardów reżimu sanitarnego. Dzięki zgodzie władz miasta Miasto Dąbrowa Górnicza, na wykonanie szkolenia przedsezonowego w liczbie uczestników nie przekraczającej 50 osób. Za udzielenie zgody bardzo dziękujemy.

Zarząd Baltic Rescue Team.