Walne Zgromadzenie BRT

III Walne Zgromadzenie BRT

Baltic Rescue Team przeprowadziło Walne Zgromadzenie, na którym omówiono najważniejsze wydarzenia związane ze stowarzyszeniem. Podczas spotkania przedstawiono raporty finansowe i merytoryczne zarządu, a komisja rewizyjna wydała pozytywną opinię za rok 2022. Ważną informacją jest także zmiana siedziby zarządu z Szczecina na Sosnowiec.

Komentarz Komisji Rewizyjnej

"Jako członek komisji rewizyjnej Baltic Rescue Team, chciałbym wyrazić swoje zadowolenie z działań podejmowanych przez naszych ratowników wodnych w sezonie 2022. Przygotowanie i przeprowadzenie licznych prelekcji i szkoleń, które przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności naszych ratowników, zasługuje na uznanie i podziękowanie. Ponadto, sezon ratowniczy 2022 był bardzo pozytywny dla stowarzyszenia i naszych członków, którzy godnie reprezentowali nas w kraju i za granicą. Pragnę podziękować wszystkim naszym ratownikom wodnym, którzy włożyli wiele wysiłku i pracy w przygotowanie się do sezonu oraz w trakcie jego trwania, a także zarządowi stowarzyszenia za efektywną pracę i odpowiedzialne zarządzanie środkami finansowymi. Jestem dumny, że jestem częścią takiego zespołu i cieszę się, że mogę wnieść swój wkład w rozwój Baltic Rescue Team."

Powiedział zastępca Komisarza Rewizyjnego Wojciech Tołłoczko.

Wesprzyj nas!

Wyjazdy rozszerzają horyzonty

W trakcie Walnego Zgromadzenia podziękowano za godne reprezentowanie stowarzyszenia naszym ratownikom wodnym w Polsce, USA, Bułgarii oraz na Kostaryce w sezonie 2022. Podziękowania zostały także skierowane do medyków i strażaków, którzy codziennie profesjonalnie reprezentują stowarzyszenie w różnych jednostkach w Polsce.

Baltic Rescue Team dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniają się każdego dnia do zapewnienia bezpieczeństwa i edukacji naszych małych społeczności i otoczenia. Wyrazy wdzięczności zostały także skierowane do SCOP oraz Sosnowiec łączy za wsparcie, pomoc oraz wypożyczenie sali na czas spotkania. Podziękowania dla delegatów służb Krakowskie WOPR oraz WOPR Dąbrowa Górnicza, którzy pojawili się na spotkaniu, były niezwykle ważne dla stowarzyszenia.

 

Ostatecznie, Baltic Rescue Team pragnie złożyć ogromne podziękowania dla naszych zagranicznych członków, Viktorii Koteva i Metodi Kotev, którzy wspierają nasze działania. Dzięki takim osobom jesteśmy w stanie pracować na rzecz bezpieczeństwa ludzi w regionie.