Kim jesteśmy?

Baltic Rescue Team to ludzie, których połączyło zamiłowanie do ratownictwa wodnego. Praca, w której dbamy o zdrowie i życie innych, stała się naszą pasją. Wyróżniamy się tym, że dla nas linia horyzontu sięga dużo dalej niż Morze Bałtyckie, co świadczy o ciągłym poszerzaniu naszych możliwości i umiejętności.

Dowiedz się więcej

NASZE CELE

  • Niesienie pomocy na całym świecie oraz promocja profesjonalnego ratownictwa.
  • Prewencja poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne.
  • Promowanie postawy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo swoje i innych.
  • Promowanie sportu i rekreacji dla aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez zawód ratownika wodnego.
  • Umożliwienie łączenia pracy z podróżą oraz promocją turystyki.
  • Poszerzanie wiedzy i umiejętności celem wyszkolenia najlepszych ratowników wodnych.

Dowiedz się więcej

Nasze Cele

DZIAŁAMY LOKALNIE I GLOBALNIE

Ratownictwo wodne darzymy takim samym entuzjazmem co podróżowanie. Dlatego nasze stowarzyszenie skupia się na umożliwianiu i wyszukiwaniu pracy w charakterze ratownika wodnego na całym świecie. Współpracujemy z podmiotami w takich państwach jak USA, Bułgaria, Grecja, Czechy czy Ukraina.

Baltic Rescue

+

członków stowarzyszenia
Baltic Rescue

+

ratowników wodnych
Baltic Rescue

+

ratowników medycznych
Baltic Rescue

+

akcji szkoleniowych
Baltic Rescue

+

uratowane osoby na wodach
Nasze Cele

Spotify Baltic Rescue Team

Zostań na dłużej w klimacie wakacyjnym i ratowniczym. Twórz z nami Playlistę Baltic Rescue.

WESPRZYJ NAS

Jako Organizacja Pozarządowa prowadzimy działalność charytatywną oraz szkoleniową. Wesprzyj nasze działania na rzecz społeczeństwa i przyczyń się do zwiększenia świadomości na temat ratowania ludzkiego życia. Wspierając nas, ratujesz ludzkie życie.
Dowiedz się więcej

Nasze Cele

nasi partnerzy

najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się Stowarzyszenie?

Baltic Rescue Team to ogólnopolskie stowarzyszenie ratowników wodnych, które zajmuje się edukacją społeczeństwa i profilaktyką zapobiegającą utonięciom nad wodą oraz tematami związanymi z szeroko pojętą pierwszą pomocą. Jako pierwsze Stowarzyszenie w Polsce oferuje swoim ratownikom dostęp do wiedzy merytorycznej i praktycznej na temat możliwość pracy za granicą naszego kraju w charakterze ratownika wodnego. Dba o aspekt integracji grupy społecznej, jaką są ratownicy wodni i pragnie promować pozytywne postawy społeczne wobec wykonywanego zawodu.

Czy muszę być osobą pełnoletnią aby dołączyć do Baltic Rescue Team?

Nie. Statut Baltic Rescue mówi jasno, że osoby małoletnie w wieku 16-18 lat, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni w wieku poniżej 16 lat, mogą zostać członkami po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego, wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz uiszczeniu składki członkowskiej. Natomiast aby zostać członkiem zwyczajnym, należy w dniu złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej mieć 18 lat. Następnie, Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu wszystkich rodzajów członkostwa kandydata w poczet członków zwykłą większością głosów.

Czy musisz być ratownikiem wodnym albo ratownikiem medycznym żeby dołączyć do Baltic Rescue Team?

Nie. Jeśli Twoją pasją i jednym z celów życiowych jest pomaganie innym, to Baltic Rescue Team jest miejscem dla Ciebie. Stowarzyszenie gromadzi wokół siebie ludzi którzy, chcą nauczyć się jak ratować ludzkie życie, edukować się i rozwijać oraz działać na terenie lokalnym, ale i także globalnym.

Czy Baltic Rescue Team działa jedynie w Sosnowcu?

Nie. Baltic Rescue Team to ogólnopolskie stowarzyszenie ratowników wodnych i działa na terenie całej Polski i posiada ustawową zgodę do nawiązywania kontaktów i umów międzynarodowych. Dlatego, jeśli jesteś ze Śląska? Kaszub? Warszawy czy Podkarpacia, dalej możesz działać w stowarzyszeniu Baltic Rescue Team. Zobacz zakładkę Dołącz do Nas, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czy Baltic Rescue Team działa jedynie w Polsce?

Nie. Baltic Rescue Team działa lokalnie, ale i także globalnie. Jesteśmy w pełnej współpracy z firmami ratowniczymi z USA oraz Bułgarii. Ponadto jesteśmy pierwszym polskim partnerem australijskiej platformy edukacyjnej dla dzieci i dorosłych Live Learn Survive i Maxi Rescue Squad.

Czy Baltic Rescue Team jest podmiotem ratownictwa wodnego?

Nie. Baltic Rescue Team działa na zasadznie stowarzyszenia ratowników wodnych i nie posiada zgody ministra właściwego do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Polski - to się jednak zmieni.