FAQ

Czym zajmuje się Stowarzyszenie?

Baltic Rescue Team to ogólnopolskie stowarzyszenie ratowników wodnych, które zajmuje się edukacją społeczeństwa i profilaktyką zapobiegającą utonięciom nad wodą oraz tematami związanymi z szeroko pojętą pierwszą pomocą. Jako pierwsze Stowarzyszenie w Polsce oferuje swoim ratownikom dostęp do wiedzy merytorycznej i praktycznej na temat możliwość pracy za granicą naszego kraju w charakterze ratownika wodnego. Dba o aspekt integracji grupy społecznej jaką są ratownicy wodni i pragnie promować pozytywne postawy społeczne wobec wykonywanego zawodu.

Czy muszę być osobą pełnoletnią aby dołączyć do Baltic Rescue Team?

Nie. Statut Baltic Rescue mówi jasno, że osoby małoletnie w wieku 16-18 lat, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni w wieku poniżej 16 lat, mogą zostać członkami po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego, wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz uiszczeniu składki członkowskiej. Natomiast aby zostać członkiem zwyczajnym należy w dniu złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej mieć 18 lat. Następnie, Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu wszystkich rodzajów członkostwa kandydata w poczet członków zwykłą większością głosów.

Czy musisz być ratownikiem wodnym albo ratownikiem medycznym żeby dołączyć do Baltic Rescue Team?

Nie. Jeśli Twoją pasją i jednym z celów życiowych jest pomaganie innym to Baltic Rescue Team jest miejscem dla Ciebie. Stowarzyszenie gromadzi wokół siebie ludzi którzy, chcą nauczyć się jak ratować ludzkie życie, edukować się i rozwijać oraz działać na terenie lokalnym ale i także globalnym.

Czy Baltic Rescue Team działa jedynie w Szczecinie?

Nie. Baltic Rescue Team to ogólnopolskie stowarzyszenie ratowników wodnych i działa na terenie całej Polski i posiada ustawową zgodę do nawiązywania kontaktów i umów międzynarodowych. Dlatego jeśli jesteś ze Śląska? Kaszub? Warszawy czy Podkarpacia, dalej możesz działać w stowarzyszeniu Baltic Rescue Team. Zobacz zakładkę Dołącz do Nas aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czy Baltic Rescue Team działa jedynie w Polsce?

Nie. Baltic Rescue Team działa lokalnie ale i także globalnie. Jesteśmy w pełnej współpracy z firmami ratowniczymi z USA oraz Bułgarii. Ponad to jesteśmy pierwszym polskim partnerem australijskiej platformy edukacyjnej dla dzieci i dorosłych Live Learn Survive i Maxi Rescue Squad.

Jak można zostać członkiem Baltic Rescue Team?

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy (przycisk więcej do formularza)
 • Dokonaj wpłaty składki członkowskiej rocznej (pamiętając o poprawnie wypełnionym tytule przelewu)
 • Odbierz informacje zwrotną kiedy odbędzie się przyjęcie nowych członków Baltic Rescue Team
 • Prześlij na adres rekrutacja@balticrescue.pl zdjęcie legitymacyjne do bazy danych.
 • Sprawdzaj swojego e-maila w poszukiwaniu oficjalnego przyjęcia do Baltic Rescue Team
 • Witaj na pokładzie!

Jak można zostać członkiem ambasadorem Baltic Rescue Team?

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 • Wypełnij ankietę Ambasadora
 • Umów się z nami na rozmowę kwalifikacyjną przez Skype.
 • Odbierz decyzję w sprawie przyjęcia na funkcje Ambasadora BRT
 • Witaj na pokładzie!

Kiedy można starać się o członkostwo Baltic Rescue Team?

Cały rok. Rekrutacja do stowarzyszenia trwa cały rok jednak liczba i częstotliwość zebrań zarządu dotyczącego przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia jest dozowane na podstawie liczby zgłoszeń.

Czy muszę być studentem aby dołączyć do Baltic Rescue Team?

Nie, nie musisz być studenta aby należy do Baltic Rescue Team. Jednak musisz być aktywnym studentem jeśli chcesz pojechać z nami do pracy jako ratownik wodny do USA

Czy muszę zrezygnować z członkostwa w innym stowarzyszeniu / podmiocie ratowniczym / instytucji aby zostać członkiem Baltic Rescue Team?

Nie. Baltic Rescue Team jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ratowników wodnych. Jako brać ratownicza twierdzimy, że wszyscy członkowie powinni zostać w swoich macierzystych jednostkach. Mówiąc nawet więcej zachęcamy do dołączania do innych lokalnym oraz globalnych organizacji w celu rozwoju własnej pasji oraz zainteresowań ratowniczych. Zawsze miej głowę otwarta na nowe horyzonty!

Gdzie można wyjechać do pracy za granice jako ratownik wodny?

Baltic Rescue Team oferuje pomoc przy zatrudnieniu w takich krajach jak Stany Zjednoczone i Bułgaria. Stowarzyszenie nie jest pracodawcą tylko instytucją pomocniczą i wspierającą dla ratowników wodnych zrzeszających się w BRT.

Czy w Baltic Rescue Team płaci się składki członkowskie?

Tak, jak każda organizacja non-profit, Baltic Rescue Team opiera swój budżet na składkach członkowskich. Składka za rok z płatnością do końca stycznia każdego bieżącego roku to 150,00 zł.

Czy Baltic Rescue Team organizuje kursy ratownika wodnego?

Nie. Baltic Rescue Team nie posiada zgody ministra właściwego na wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to równoznaczne, że nie może prowadzić szkoleń i nadawać tytułów ratownika wodnego.

Czy Baltic Rescue Team organizuje kursy Pierwszej Pomocy?

Tak. Stowarzyszenie organizuje kursy pierwszej pomocy w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego dla osób prywatnych, instytucji państwowych oraz prywatnych firm. Co oznacza, że wszelkie środki pozyskane z tytułu wykonywanych kursów czy szkoleń przeznaczone są na działalność statutową Baltic Rescue Team

Czy Baltic Rescue Team organizuje kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?

Nie. Na dany moment Stowarzyszenie nie dysponuje wystarczającą baza sprzętową oraz infrastrukturalną aby w pełni profesjonalnie wykonywać poprzez zgodę włodarzy miast kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy

Czy Baltic Rescue Team organizuje szkolenia przedsezonowe dla podmiotów i ratowników wodnych?

Tak. Baltic Rescue Team organizuje szkolenia dla osób posiadających uprawnienia ratownika wodnego przed sezonem wakacyjnych, ale także przed różnymi innymi wydarzeniami w każdym bieżącym roku. Celem jest odświeżenie wiedzy oraz praktyka już nabytych umiejętności aby stawić czoło wszelkim wymaganiom i sytuacjom, które mogą zdarzyć się podczas sezonu letniego.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na sezon ratowniczy / wakacyjny?

Rekrutacja na sezon ratowniczy w USA rozpoczyna się dnia 10 stycznia i trwa maksymalnie do pierwszego tygodnia marca każdego bieżącego roku. Jeśli chodzi o Bułgarię to proces rozpoczynamy później i zaczyna się on 1 marca i trwa do 1 maja każdego bieżącego roku.

Czy w razie jakichkolwiek problemów podczas wyjazdu mogę liczyć na pomoc Baltic Rescue Team?

Zdecydowanie TAK! Baltic Rescue Team zostało stworzone aby pomagać wszystkim tym, którzy pragną rozwijać polskie ratownictwo wodne, godnie reprezentować zawód ratownika wodnego w kraju jak i za granicą. Dlatego Baltic Rescue Team dokłada wszelkich starań aby zawsze pomóc w możliwie wszystkich sprawach dnia codziennego jak i tych poważnych w życiu naszych członków.

Czy mogę dołączyć do Baltic Rescue Team kiedy dopiero zrobiłem/am kurs i nie mam doświadczenia ratowniczego?

Oczywiście, że tak! „Nie musisz być najlepszy/a żeby zacząć, ale musisz zacząć żeby stać się najlepszym”. Baltic Rescue Team jest otwarte dla wszystkich, bez względu na doświadczenie zawodowe. Dlaczego? Dla Baltic Rescue Team najważniejsza jest postawa ratownicza. Postawa, która powoduje, że zawód ratownika w jakiejkolwiek postaci staje się czymś wartościowym dla społeczeństwa. Jeśli mimo małego doświadczenia pragniesz pomagać ludziom, jesteś pozytywnie nastawiony/a do ludzi i nie boisz się ciężko pracować na rzecz ochrony ludzkiego życia. To Stowarzyszenie jest dla Ciebie.

Czy są jakiekolwiek ograniczenia aby zostać przyjętym w poczet członków Baltic Rescue Team?

 • Z racji wykonywanych szkoleń dla dzieci i młodzieży osoba, prawnie skazana za przestępstwa seksualne nie może zostać członkiem stowarzyszenia bez względu na okoliczności.
 • Z racji zaufania społecznego członkiem stowarzyszenia nie może być osoba skazana za przestępstwa ciężkie oraz finansowe.
 • W przypadkach wyjątkowych bądź przestępstwach o małej szkodliwości społecznej czynu, od przyjęcia członka będzie zależało jego pisemne wyjaśnienie oraz głosowanie członków zwyczajnych (rady starszych)
 • Zarząd Stowarzyszenia ma możliwość odrzucenia wniosku o członkostwo z pisemnym wyjaśnieniem do dwóch tygodni.

Kiedy i jak mogę zrezygnować z członkostwa w Baltic Rescue Team?

W każdym momencie członek może złożyć pismo do zarządu o usunięcie jego osoby z listy członków Baltic Rescue bez powodu. Zarząd ma 14 dni na ustosunkowanie się do prośby członka stowarzyszenia.
Członkostwo ustępuje automatycznie także w przypadkach:
Wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań; (po 24 miesiącach braku wpłat członkowskich, członkostwo ustaje automatycznie)
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia.
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 • prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe;
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.