Szkolenie Pierwsza Pomoc

Szkolenie dla osób prywatnych, pracowników placówek oświatowych i firm.

Uczestnicy kursów prowadzonych przez Baltic Rescue przygotowywani są do podjęcia czynności w stanach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Szkolenie obejmuje dwa bloki praktyczny oraz teoretyczny, w których w przystępny sposób przedstawimy algorytm przeżycia, oraz podstawowe zabiegi ratujące życie przy użyciu AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny).

 

Pobierz ofertę w wersji PDF

 

Rezerwacja i kontakt

W celu pozyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z naszym biurem. Gwarantujemy nieodpłatny dojazd razem ze sprzętem wskazane miejsce szkolenia.

882 402 686m.kilian@balticrescue.pl

  Koszt

  • Do 10 uczestników - 140 zł/os.
  • 11 do 20 uczestników - 130 zł/os.
  • Powyżej 20 osób - 120 zł/os.

  Instruktorzy

  • ratownik medyczny
  • instruktorzy BLS/AED

  Czas trwania

  • 5-6 godzin
  • (zależnie od wielkości grupy i długości przerw)

  Forma kursu

  • Wykład i ćwiczenia praktyczne z instruktażem
  • Gwarantujemy nieodpłatny dojazd razem ze sprzętem szkoleniowym

  Wystawiamy FAKTURY VAT ze stawką VAT „zw”. Usługa edukacyjna jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zmianami)

  Wykład:

  • Wprowadzenie i aspekty prawne
  • Krwotoki i rany
  • Złamania, skręcenia, zwichnięcia
  • Zasłabnięcia i omdlenia
  • Ostra reakcja alergiczna
  • Padaczka
  • Zakrztuszenia, zadławienia i podtopienia
  • Oparzenia termiczne i chemiczne
  • Łańcuch przeżycia
  • Wezwanie pomocy
  • Ocena sytuacji i bezpieczeństwo
  • Ocena poszkodowanego
  • Kontrola parametrów życiowych
  • Pozycja bezpieczna
  • RKO + AED u dorosłych
  • RKO + AED u dzieci

  Praktyka:

  • Opatrywanie ran i urazów
  • Pozycja boczna
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • AED
  • Wyjątki w postępowaniu u dzieci

  Podstawa prawna

  Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy dla pracowników placówek oświatowych wydawane jest na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410)

  • Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.);
  • §21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216);
  • Kodeks Karny;

  Certyfikacja

  Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy dla pracowników placówek oświatowych wydawane jest na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410)

  • możliwość po angielsku
  • szkolenie za akcyjny sponsoring = wymiana barterowa