Zarząd

Zarząd I Kadencji (lata 2020 - 2025)

Komisja rewizyjna

Kamil Korzec

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

k.korzec@balticrescue.pl

Wojciech Tołłoczko

Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

w.tolloczko@balticrescue.pl

Maksymilian Kilian

Członek Komisji Rewizyjnej

m.kilian@balticrescue.pl