Dokumentacja Baltic Rescue

Dokumentacja Baltic Rescue Team:

 • Statut Baltic Rescue Team (data aktualizacji 25.02.2023)  Pobierz
  Statut Baltic Rescue Team – English Download
 • Regulaminy: 
  • Regulamin Zarządu Baltic Rescue Team Pobierz
  • Regulamin Komisji Rewizyjnej Baltic Rescue Team Pobierz
  • Regulamin Walnego Zgromadzenia Baltic Rescue Team Pobierz
  • Regulamin Szkoły Pływania Sharks Swim Academy Pobierz
 • Dodatkowe:

Uchwały Walnego Zgromadzenie Baltic Rescue Team 
Rok: 2020

 • 01/2020 W sprawie powołania stowarzyszenia Baltic Rescue Team.
 • 02/2020 W sprawie przyjęcia Statutu.
 • 03/2020 w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego.
 • 04/2020 w sprawie wyboru Zarządu.
 • 05/2020 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 • 06/2020 w sprawie przyjęcia logotypu stowarzyszenia.

Rok: 2021

 • brak

Rok: 2022

 • 01/2022 O przyjęcie raportu merytorycznego Zarządu Baltic Rescue Team za rok obrotowy 2021.
 •  02/2022 O przyjęcie raportu finansowego Zarządu Baltic Rescue Team za rok obrotowy 2021.
 •  03/2022 O przyjęcie raportu finansowego Zarządu Baltic Rescue Team za rok obrotowy 2021.
 •  04/2022 o przyjęciu raportu Komisji Rewizyjnej Baltic Rescue Team za rok obrotowy 2021.

Rok: 2023

 • 01/2023 O przyjęcie raportu merytorycznego Zarządu Baltic Rescue Team za rok obrotowy 2022.
 • 02/2023 O przyjęcie raportu finansowego Zarządu Baltic Rescue Team za rok obrotowy 2022.
 • 03/2023 o przyjęciu raportu Komisji Rewizyjnej Baltic Rescue Team za rok obrotowy 2022.
 • 04/2023 o przyjęciu zmian W Statucie Baltic Rescue Team  przez Walne Zgromadzenie.

_______________________________

Uchwały Zarządu Baltic Rescue Team 2021

 • Uchwała nr 01/2021 O przyjęciu regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zagrodzenia oraz Oficjalnych pism wydawanych przez Stowarzyszenie
 • Uchwała nr 02/2021 O polityce rachunkowości w Baltic Rescue Team
 • Uchwała nr 03/2021 O oficjalnym logo i księdze znaków Baltic Rescue Team
 • Uchwała nr 04/2021 W sprawie przyjęcia wysokości składek członkowski
 • Uchwała nr 05/2021 O przyjęciu oficjalnych wzorów pieczęci i stempli Baltic Rescue Team
 • Uchwała nr 06/2021 O zmianie oficjalnego wzoru oraz danych na pieczątce Baltic Rescue Team
 • Uchwała nr 07/2021 O zmianie oficjalnego wzoru oraz danych na pieczątce Baltic Rescue Team
 • Uchwała nr 08/2021 O przyjęciu oficjalnego szablonu pism Baltic Rescue Team 
 • Uchwała nr 09/2021 O polityce prywatności i o RODO 
 • Uchwała nr 10/2021 O upoważnieniu do odbierania korespondencji
 • Uchwała nr 11/2021 O Przeciwdziałaniu „Prania Brudnych Pieniędzy” i terroryzmowi
 • Uchwała nr 12/2021 O przyjęciu kandydatów w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 13/2021 O odroczeniu płatności składek członkowskich
 • Uchwała nr 14/2021 O przyjęciu kandydatów w poczet członków wspierających Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 15/2021 O odroczeniu tymczasowym ze składek członkowskich Członków Zwyczajnych na czas określony
 • Uchwała nr 17/2021 O przyjęciu kandydatów w poczet członków wspierających Stowarzyszenia II
 • Uchwała nr 18/2021 O przyjęciu kandydatów Trent Maxwell oraz Leigh Mason jako członków wspierających Stowarzyszenia

Uchwały Zarządu Baltic Rescue Team 2022

 • Uchwała nr 01/2022 O przyjęciu kandydatów w poczet członków wspierających Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 02/2022 O przyjęcie raportu merytorycznego Zarządu Baltic Rescue Team za rok obrotowy 2021
 • Uchwała nr 03/2022 O przyjęcie raportu finansowego Zarządu Baltic Rescue Team za rok obrotowy 2021
 • Uchwała nr 04/2022 O przyjęciu kandydata Brian Whittington w poczet członków wspierających Stowarzyszenia.
 • Uchwała nr 05/2022 O przyjęciu kandydatów w poczet członków wspierających Stowarzyszenia.

Uchwały Zarządu Baltic Rescue Team 2023 

 • Uchwała nr 01/2023 o przyjęciu kandydatów w poczet członków wspierających Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 02/2023 o przyjęcie raportu merytorycznego Zarządu Baltic Rescue Team za rok obrotowy 2022.
 • Uchwała nr 03/2023 o przyjęcie raportu finansowego Zarządu Baltic Rescue Team za rok obrotowy 2022
 • Uchwała nr 04/2023 o przyjęciu kandydatów w poczet członków wspierających Stowarzyszenia2