Ambasador BRT

Funkcja Ambasadora jest dla Ciebie!

Bycie Członkiem - Ambasadorem to zaszczytna funkcja bycia reprezentantem wszystkich członków oraz Stowarzyszenia Baltic Rescue Team w Twoim regionie. Ambasador to nie tylko obowiązki to także przywileje. Nasi ambasadorzy w ramach pracy merytorycznej i praktycznej na rzecz społeczeństwa lokalnego są zwolnieni ze składek oraz otrzymują uniform w postaci koszulki polo Ambasadora BRT

Ambasador Baltic Rescue Team

 • Jesteś aktywny w swojej lokalnej społeczności?
 • Pragniesz rozwijać się jako lider?
 • Masz pomysły na zwiększanie świadomości ludzi na temat zagrożeń płynących z korzystania z akwenów wodnych?
 • A może chcesz organizować zajęcia profilaktyczne z pierwszej pomocy i z bezpieczeństwa nad wodą dla mieszkańców swojego miasta?

Logo

Droga krok po kroku jak stać się ambasadorem:

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 • Wypełnij ankietę Ambasadora
 • Rozmowa kwalifikacyjna przez Skype
 • Prześlij na rekrutacja@balticrescue.pl dokument o niekaralności.
 • Prześlij na adres rekrutacja@balticrescue.pl zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej do bazy danych.
 • Sprawdzaj swojego e-maila w poszukiwaniu oficjalnego przyjęcia do Baltic Rescue Team.
 • Witaj na pokładzie!

Przywileje członka ambasadora:

 • Funkcja reprezentatywna Baltic Rescue Team
 • Zniżki u naszych partnerów
 • Uniform Ambasador BRT (koszulka Polo)
 • Zwolnienie z rocznej składki Baltic Rescue Team
 • Darmowe wypożyczenie sprzętu do szkolenia (okres krótszy niż 7 dni - w większych odstępach czasowych potrzebna jest decyzja zarządu)
 • Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 • Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
 • Używania odznak, znaków i bander zgodnie z uchwałami władz stowarzyszenia;
 • Udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia mimo, iż

Obowiązki członka ambasadora:

 • Organizacja minimum jednej akcji charytatywnej na terenie miasta/województwa wyznaczonego
 • Uczestnictwo w co najmniej 80% wydarzeń organizowanych przez Baltic Rescue Team
 • Raport Roczny Ambasadora BRT (do dnia 20 grudnia każdego bieżącego roku)
 • Rekrutacja potencjalnych członków Baltic Rescue Team
 • Stworzenie i rozwijanie własnej regionalnej struktury organizacyjnej.
 • Udział w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
 • Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • Wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń;

Informacja na temat składek i wpłat:

Brak składek w przypadku pracy na rzecz stowarzyszenia jako ambasador

Logo

Formularz zgłoszeniowy

  Informacje ogólne

  Ratownictwo wodne

  Czy jesteś ratownikiem wodnym?

  Czy jesteś Ratownikiem KPP(kwalifikowanej pierwszej pomocy)?

  Czy posiadasz dodatkowe uprawnienia do ratownictwa wodnego?

  Czy posiadasz dodatkowe ratownicze uprawnienia międzynarodowe?

  Statut Studenta


  Czy posiadasz status studenta (uczelnia wyższa)?

  Ambasador

  Czy byłeś/aś kiedyś odpowiedzialna za projekt / akcję charytatywną / edukacyjną?  Informacje dodatkowe


  Czy posiadasz prawo jazdy?

  Języki obce

  Stopień zaawansowania

  Zaznaczając poniższe pola potwierdzasz zapoznanie się z dokumentacją Baltic Rescue Team i zobowiązujesz się przestrzegać statutu, regulaminów, praw i obowiązków w nich zawartych. Oświadczam że znane mi są cele i zadania Stowarzyszenia, a ponadto deklaruję chęć wsparcia jego działalności oraz rozwoju. Oświadczam, że zapoznałam/em się z podaną informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie i wszelkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe.