Patronat BRT

Zostań naszym patronem

Dzięki Twojej pomocy Organizacja Baltic Rescue Team będzie koncentrować swoje wysiłki na tym, aby:

  • rozwijać ratownictwo wodne oraz pomagać ludziom w potrzebie;
  • doprowadzić do podniesienia standardów zabezpieczania obszarów wodnych w Polsce i na świecie;
  • organizować akcje charytatywne, edukacyjne oraz inicjatywy społeczne;
  • zapewnić ratownikom wodnym dostęp do szkoleń, materiałów i publikacji;
  • podejmować działalność badawczą i naukową;
  • promować bałtycką szkołę ratownictwa na całym świecie;

Formularz zgłoszeniowy

    Informacje ogólne

    Zaznaczając poniższe pola potwierdzasz zapoznanie się z dokumentacją Baltic Rescue Team i zobowiązujesz się przestrzegać statutu, regulaminów, praw i obowiązków w nich zawartych. Oświadczam że znane mi są cele i zadania Stowarzyszenia, a ponadto deklaruję chęć wsparcia jego działalności oraz rozwoju. Oświadczam, że zapoznałam/em się z podaną informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie i wszelkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe.