I Walne Zgromadzenie Członków Założycieli

W dobie globalnej pandemii niezwykle trudno jest podejmować jakiekolwiek działania organizacyjne, jeszcze trudniej jest budować coś od zera. Po kilku miesiącach współpracy, udało nam się spełnić wszelkie wymagania oraz działania mające na celu oficjalne utworzenie Stowarzyszenia. Z tej okazji, 28 listopada w Łodzi, zwołano I Walne Zebranie Stowarzyszenia Baltic Rescue Team. Priorytetem spotkania było uroczyste ślubowanie Członków Założycieli, wybranie władz, organów kontrolnych oraz złożenie sygnatur w postaci podpisu i odcisku palca na dokumentacji i pamiątkowym Statucie. Były to niewątpliwie chwile do zapamiętania dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.

WYBORY WŁADZ ORGANIZACJI

Drogą głosowania jawnego, zostały wybrane i zaprzysiężone władze Stowarzyszenia. Jednogłośnie Prezesem Baltic Rescue Team na najbliższe pięć lat został wybrany Mieszko Szymeczko. Wiceprezesem został Robert Staroń. Oczywiście, członkowie podjęli także decyzje o organie kontrolnym i jego personaliach. W skład Komisji Rewizyjnej, która będzie miała na celu weryfikować wszelkie działania Stowarzyszenia. Niewątpliwie komisja będzie dogłębnie analizować także budżet. Na kolejne pięć lat weszli: Kamil Korzec, Wojciech Tołłoczko oraz Maksymilian Kilian.

PIERWSZA WSPÓLNA DEBATA

Po ceremonialnej części spotkania, podjęto debatę, w której przede wszystkim szczegółowo określono długoterminowe cele Stowarzyszenia. Priorytetem jest zbudowanie jednej z największych organizacji umożliwiającej pracę w charakterze ratownika zarówno w Polsce jak również innych krajach. Dodatkowo, Organizacja pragnie połączyć pracę z podróżowaniem. Spotkanie to było wyjątkowym ze względu na swój charakter. Wcześniej nieoficjalnie zrzeszeni członkowie BRT współdziałali na odległość, tym razem po raz pierwszy spotkali się w pełnym gronie, w rzeczywistości, na chwilę zapominając o trudach w komunikacji jakie przynosiły dotychczasowe wideokonferencje. Członkom Założycielom dziękujemy za owocną współpracę, gratulujemy powołania Stowarzyszenia i życzymy spełnienia w realizacji szlachetnej misji niesienia pomocy w ratownictwie w Polsce i na całym świecie. Stowarzyszenie Baltic Rescue Team!

Skład członków założycieli:
Mieszko Szymeczko, Robert Staroń, Michał Kowolik, Kamil Korzec, Mateusz Puchłowski, Maksymilian Kilian, Wojciech Tołłoczko.

„Do ratownictwa wstąpić chciałem…”

[bdp_ticker theme_color=”#b71d1d” font_color=”#0a0000″ font_style=”bold” speed=”6000″]


Foto. Mateusz Puchłowski