Członkostwo BRT

Pasja do ratownictwa i podróżowania

Od samego początku wiedzieliśmy, że wypływamy na wzburzoną wodę. Zostając jednym z członków stowarzyszenia, możesz pomóc nam ją okiełznać.

Nasi Członkowie to grupa pasjonatów ratownictwa wodnego, ale także innych wymiarów ratownictwa. Będąc częściej tej organizacji możesz być członkiem innych. Baltic Rescue Team zachęca do rozwoju na wielu płaszczyznach i do aktywnego udziału w życiu ratowniczych w innych organizacjach.

NOWA FALA RATOWNICTWA!

Wstępując do drużyny weźmiesz udział w życiowej przygodzie. Jako członek stowarzyszenia zyskasz:

 • Nowe znajomości oraz udział w życiu stowarzyszenia, na zjazdach i obozach przez nas organizowanych;
 • Pierwszeństwo w zatrudnieniu w przypadku pracy jako ratownik i przy realizacji projektów Stowarzyszenia
 • Możliwość rozwoju i korzystania z dorobku, oraz wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 • Dostęp do najnowszych informacji i kontakt ze społecznością ratowniczą
 • Pomoc prawną i merytoryczną
 • Zniżki oraz atrakcyjne ceny usług i produktów u partnerów Stowarzyszenia
 • Co najważniejsze? Pomaganie drugiemu człowiekowi!

Logo

Krok po Kroku jak stać się członkiem Baltic Rescue Team:

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 • Dokonaj wpłaty składki członkowskiej rocznej (pamiętając o poprawnie wypełnionym tytule przelewu)
 • Prześlij na rekrutacja@balticrescue.pl dokument o niekaralności.
 • Odbierz informacje zwrotną kiedy odbędzie się przyjęcie nowych członków Baltic Rescue Team
 • Prześlij na adres rekrutacja@balticrescue.pl zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej do bazy danych.
 • Sprawdzaj swojego e-maila w poszukiwaniu oficjalnego przyjęcia do Baltic Rescue Team
 • Witaj na pokładzie!

Przywileje Członka Baltic Rescue Team:

 • Zniżki u wszystkich partnerów Baltic Rescue Team
 • Zniżki na kursy i szkolenia prowadzone przez Baltic Rescue Team
 • Opieka merytoryczna podczas wyjazdów międzynarodowych
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach międzynarodowych i w kraju.
 • Możliwość przejścia na poziom Ambasadora BRT
 • Dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych
 • Darmowe wypożyczenie sprzętu do szkolenia (okres krótszy niż 3 dni)
 • Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 • Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
 • Używania odznak, znaków i bander zgodnie z uchwałami władz stowarzyszenia;
 • Udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia mimo, iż nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

Obowiązki Członka Baltic Rescue Team:

 • Obowiązki Członka Baltic Rescue Team:
 • Godne reprezentowanie Baltic Rescue Team w Polsce, jak i za granicą;
 • Płatność składek członkowskich rocznych na czas;
 • Udział w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
 • Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • Wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń;

Informacja na temat składek i wpłat:

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia opłacają składkę roczną. Dla członków już obecnych to termin do ostatniego dnia stycznia bieżącego roku. Dla nowych członków, którzy zostają przyjęci w różnych datach w czasie trwającego roku to 7 dni od momentu przesłania formularza zgłoszeniowego. Składka jest bezzwrotna z brakiem możliwości cofnięcia członkostwa.

Logo

Składka członkowska to 150,00 zł

Na podstawie uchwały Zarządu nr 16/2021 z dnia 25 listopada 2021 o zmianie wysokości składek członkowskich

Dane do przelewu

 • Adresat: Baltic Rescue Team, ul. Plac Kościuszki 5 Sosnowiec
 • NIP: 8513254974
 • Nr konta: 72 1600 1462 1864 9524 5000 0001 Rachunek Główny (PLN)
 • NRB: 72 1600 1462 1864 9524 5000 0001
 • IBAN: PL72 1600 1462 1864 9524 5000 0001
 • BIC: PPABPLPK
 • Tytuł przelewu: „Członek Wspierający - Składka roczna Baltic Rescue Team - rok 20__ (za jaki rok opłacana jest składka)

Dokument o niekaralności

Baltic Rescue Team jako stowarzyszenie pracujące bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą wymaga od wszystkich członków przedstawienia aktualnej dokumentacji o niekaralności w momencie przystępowania do procedury członkowskiej.

Ponad to każdy członek zobligowany jest to bezzwłocznej informacji na temat zmiany tego statu do Zarządu Baltic Rescue Team nie później niż 7 dni od zaistniałych wydarzeń.

Formularz zgłoszeniowy

  Informacje ogólne

  Ratownictwo wodne

  Czy jesteś ratownikiem wodnym?

  Czy jesteś Ratownikiem KPP(kwalifikowanej pierwszej pomocy)?

  Czy posiadasz dodatkowe uprawnienia do ratownictwa wodnego?

  Czy posiadasz dodatkowe ratownicze uprawnienia międzynarodowe?

  Statut Studenta


  Czy posiadasz status studenta (uczelnia wyższa)?

  Informacje dodatkowe


  Czy posiadasz prawo jazdy?

  Języki obce

  Stopień zaawansowania

  Zaznaczając poniższe pola potwierdzasz zapoznanie się z dokumentacją Baltic Rescue Team i zobowiązujesz się przestrzegać statutu, regulaminów, praw i obowiązków w nich zawartych. Oświadczam że znane mi są cele i zadania Stowarzyszenia, a ponadto deklaruję chęć wsparcia jego działalności oraz rozwoju. Oświadczam, że zapoznałam/em się z podaną informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie i wszelkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe.