Dzień Ratownika Medycznego

13 to podobno pechowy numer, ale nie, gdy wypada 13 października - tego bowiem dnia obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego!

Dzień Ratownictwa Medycznego został ustanowiony na podstawie Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym pozwalając na uczczenie zawodów związanych z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce, a przede wszystkim: ratowników medycznych, pielęgniarzy/rek ratunkowych i lekarzy medycyny ratunkowej oraz całych Zespołów Ratownictwa Medycznego i personelu Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (włącznie z ich administracjami). Coroczne święto zostało objęte patronatem błogosławionego Gerarda Tonque, czyli założyciela zakonu szpitalników.

Ratownictwo medyczne to pasja

         Zawód ratownika medycznego jest w Polsce stosunkowo młodym tworem. Zawód ten obliguje do posiadania rozległej i różnokierunkowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności pozwalających na wykonanie zaawansowanych procedur medycznych oraz medycznych czynności ratunkowych. Ratownicy medyczni muszą wykazywać się ponadprzeciętną wytrzymałością na stres związany z dramatycznymi sytuacjami jakich niejednokrotnie są świadkami oraz umiejętnością zachowania “zimnej krwi” w sytuacjach krytycznych, a nawet stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla ich własnego życia lub zdrowia. Wielogodzinna praca fizyczna i intelektualna, gdzie wartością nadrzędną jest życie i zdrowie pacjenta, powoduje ogromne obciążenie dla organizmu ratownika medycznego. Dlatego każdy z nich musi wykazać się ponadprzeciętną sprawnością i wytrzymałością psychofizyczną, niezależnie od wieku, płci czy doświadczenia zawodowego.

W związku z powyższym pragniemy, jako cały zespół Baltic Rescue Team, złożyć najserdeczniejsze życzenia całemu personelowi związanemu z Ratownictwem Medycznym w Polsce. W dniu waszego święta życzymy przede wszystkim bezpieczeństwa, “tyle powrotów, co wyjazdów”. Życzymy sympatycznych i chętnych do współpracy pacjentów, interesujących szkoleń oraz satysfakcjonujących zarobków. Najbardziej jednak, z całego serca życzymy bezpieczeństwa podczas interwencji, w myśl zasady “dobry ratownik to żywy ratownik”, ale przede wszystkim to przecież zdrowy ratownik.

Baltic Rescue Team pragnie podziękować wszystkim medykom, którzy z pełną pasją niosą pomoc każdego dnia wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy. Jesteście Panie i Panowie bardzo ważnym ogniwem w działaniu, a wasza wiedza i umiejętności niejednokrotnie są nieocenione w niebezpiecznych sytuacjach. Życzymy dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Dużo zdrowia i cierpliwości.

Ekipa Baltic Rescue Team

Kategorie

Nicholas Karolak

Autor wpisu, który jest ratownikiem wodnym, studentem ostatniego trzeciego roku Ratownictwa Medycznego oraz członkiem Baltic Rescue Team. Nico prowadzi także ciekawy profil o tematyce ratownictwa. Sprawdzajcie WYDZIERANY MEDYK na instagram.